14. 12. 2019  10:50 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Identifikačné číslo: 687
Univerzitný e-mail: milan.sokol [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Vedúci katedry - Katedra stavebnej mechaniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Bujdáková Konečná, PhD.
Vplyv dynamických účinkov na určovanie charakteristík podložia a konštrukcií
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Krchňák, PhD.
Program pre nelineárnu analýzu ŽB rámových konštrukcií s vplyvom šmyku
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Katarína Lamperová
Systémová identifikácia konštrukcií založená na opakovanej dynamickej odozve
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tibor Lang
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Monika Márföldi
Experimentálne a numerické metódy systémovej identifikácie mostov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Marton
Systémová identifikácia stavu mostných konštrukcií
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Zuzana Mészárosová
Systémová identifikácia konštrukcií založená na opakovanej dynamickej odozve
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mária Tješšová, PhD.
Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Petra Velísková
Napäťová a deformačná analýza ľudskej chrbtice ako príspevok k diagnostike a liečeniu ochorení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Dynamic Tests for System Identification of Bridges
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Galliková, PhD.
Výšková administratívna 31 podlažná budova
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Gogová
Analýza seizmického ohrozenia z pohľadu zraniteľnosti budov na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtech Horváth
Dynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Georgia Karastogianni
Seismic Effects on High-Rise Building - Design of Structural Elements
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Kmeť
Výšková budova, porovnanie výpočtov na seizmické účinkz podľa rôznych výpočtových metód - prekročenia deformácií a spektier odozvy.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Krchňák, PhD.
Nelineárny výpočet prierezov ŽB konštrukcií – výpočtový program
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Lamperová
Návrh automatického systému pre redukciu vibrácií vysokej budovy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Lang
Nelineárna dynamická analýza oceľovej konštrukcie s modelovaním styčníkov metódou komponentov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Márföldi
Priehradová mostná konštrukcia - možnosti identifikácie vybraných defektov konštrukcie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Marton
Identifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mosta
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Mészárosová
Stúdia systémovej identifikácie nosnej konštrukcie mosta
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Palaj
52 podlažná výšková budova
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Plesník
Simulácia systémovej identifikácie na jednoduchej konštrukcii
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Imrich Purdek
30 podlažná budova zložená z dvoch pôdorysných segmentov– návrh nosného systému s uvážením vplyvu ich spolupôsobenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Slimák
Ekvivalentná rámová metóda pre push-over analýzu murovaných konštrukcií. Parametrická štúdia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Velísková
Mechanical response of human spine
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Merania a numerické analýzy pre systémovú identifikáciu jednoduchej nosnej konštrukcie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná