3. 4. 2020  20:40 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Bista
Vizualizácia neurónových sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Borecký
Interaktívna vizualizácia dát v rozšírenej realite
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Borga
Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Brndiarová
Kombinácia deterministických a silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Čerman
Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Čičman
Interaktívne zobrazovanie grafov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Libor Daněk
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ľuboš Daniš
Interaktívna vizualizácia dát v rozšírenej realite
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Duchoň
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Duranský
Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Hagara
Podporné nástroje pre vizualizáciu softvéru
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Pavol Hlúšek
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Ilavský
Vizualizácia grafov založená na pružinovom modeli
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Jakubéci
Interaktívna manipulácia s 3D grafmi
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Katarína Juhásová
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého účenia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Juranyi
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Kajan
Knižnica na zobrazovanie grafov v 3D priestore
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Karásek
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Karas
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Mário Kašuba
Využitie knižnice Qt v jednoduchých skriptovacích jazykoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ján Katona
Vizualizácia hypergrafových reprezentácii softvéru
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Péter Kósa
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Košťan
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kottman
Využitie knižnice Qt v jednoduchých skriptovacích jazykoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michael Kročka
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého účenia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viliam Kubis
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ľudvík
Interaktívna manipulácia s 3D grafmi
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Macko
Hľadanie najlepšieho pohľadu v trojrozmernej scéne
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavol Majer
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Marák
Interaktívne manipulovanie s grafom v obohatenej realite
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Mendel
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Mikuláš
Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Mindek
Interaktívne prehliadanie multimediálneho obsahu v 3D priestore
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Nagy
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Pavol Nemec
Vizuálne dolovanie v grafových štruktúrach reprezentujúcich softvér
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Oriskó
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Pavelka
Interaktívna manipulácia s vizualizáciou v obohatenej realite
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Prochotská
Systém na podporu vizualizácie softvéru
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Redžepovič
Interaktívne zobrazovanie grafov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Sčensný
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Sirota
Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Sivák
Interaktívne zobrazovanie grafov v 3D priestore
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Šimko
Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Šiško
Implementácia algoritmov rozmiestňovania grafov pomocou GPU
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Števlík
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Šulek
Systém na podporu vizualizácie softvéru
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislav Turza
Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Ukrop
Zavedenie obmedzení do vizualizácie grafov založenej na pružinovom modeli
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Ukrop
Nové prístupy vizualizácie grafov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Volovár
Interaktívne zobrazovanie grafov v trojrozmernom priestore
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Baková
Vizualizácia evolúcie zmien softvéru v 3D priestore
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Britvík
Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Brndiarová
Zlepšenie prehľadnosti grafov zobrazovaných v 3D priestore
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Buzássy
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čaučík
Manažment verzií zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Číková
Využitie dopytovacích jazykov a magických šošoviek pri vizualizácii grafov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Čimo
Multiparadigmové programovanie v jazyku Lua
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Filčák
Extrakcia softvérových artefaktov pre vizualizáciu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michael Garaj
Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore zachytená v revíziach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michael Gloger
Vizualizácia metrík a štruktúry softvérových systémov v trojdimenzionálnom priestore
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Grotkovský
Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Grznár
Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Horváth
Vizualizácia softvéru ako mesta v trojdimenzionálnom priestore
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Illés
Vizualizácia softvérových systémov v 3D priestore
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jakubéci
Vizualizácia dát pomocou metafory hviezdnej oblohy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Jurík
Vizualizácia a interakcia s dátami v obohatenej realite
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Karas
Využitie hĺbkových dát v systémoch rozšírenej reality
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Komorovský
Vizuálne dolovanie v softvéri
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Koník
Interakcia s dátami vo virtuálnej realite
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kottman
Reprezentácia programu pomocou grafu a jeho vykonávanie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Kubis
Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kučera
Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Daniel Kuľbak
Sledovanie pohľadu používateľa pri vizualizácii dát vo virtuálnej realite
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roland Lang
Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ľudvík
Tvorba programov v 3D prostredí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Marák
Vizualizácia dát v obohatenej realite a interakcia s nimi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mindek
Vizualizácia dát pomocou metafor inšpirovaných vizualizáciou biologických procesov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Mura
Vizualizácia dát vo virtuálnej realite
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Nagy
Využitie metrík pri vizualizácii softvérových systémov v 3D priestore
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Nagy
Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Andrej Neczli
Nové prístupy v manažmente verzií zdrojového kódu
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Paprčka
Inteligentný pohyb kamerou pri prehliadaní 3D grafov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Pažitnaj
Vizualizovanie dát v čase
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Pleško
Kolaboratívne virtuálne prostredie pre vizualizáciu dát
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Polák
Vizualizácia rozsiahlych grafov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Redžepovič
Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Rendek
Vizualizácia dát v nelineárnom priestore
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Ruttkay-Nedecký
Vizualizácia vykonávania programu v 3D priestore
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michael Scholtz
Syntaktická analýza kódu v inovatívnom vývojovom prostredí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Šimko
Interaktívne prezentovanie softvérových metrík
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Štefánik
Vizuálna reprezentácia programu v inovatívnom IDE
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Štefčák
Vizualizácia softvéru v 3D priestore
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominik Števlík
Inovatívne vývojové prostredie s využitím technológií zmiešanej reality
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Ukrop
Vizuálne sprístupňovanie informácií uložených v grafoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Ukrop
Vizualizácia grafových štruktúr pomocou mydlových bublín
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Valovič
Inovácie v IDE
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Žigo
Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná