Feb 24, 2020   1:49 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Potential uses of RFID technology in the management of engineering
Written by (author): Ing. Dušan Graca
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
Summary:V tejto práci je priblížený vznik a vývoj RFID technológie t.j. rádiofrekvenčnej identifikácie objektov. V práci je popísaný princíp fungovania, rozdelenie technológie RFID podľa viacerých kritérií a na názorných príkladoch popísaná možnosť aplikácie tejto technológie v strojárskej praxi smerom, k reálne použitému systému RFID iden-tifikácie automobilov v spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. V práci je okrem iného poukázané na prínos RFID z pohľadu automatizácie procesu výroby. Prevažná časť práce je venovaná ukážke možnosti využitia technológie RFID pri riadení strojárskych technológií a popisu zavedenia systému eWBK (elektronische Wagen Begleit Karte) vo firme Volkswagen Slovakia a.s., čo je elektronická sprievod-ná karta vozidla. Tejto elektronickej sprievodnej karte vozidla sa bližšie venuje tretia kapitola tejto bakalárskej práce.
Key words:riadenie strojár-skych technológií, RFID technológia, rádiofrekvenčná identifikácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited