Feb 25, 2020   11:47 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creating of Dynamic Web Pages
Written by (author): Bc. Barbora Bačíková
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:Ing. Martin Kalúz, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba dynamických webových stránok
Summary:Bakalárska práca je zameraná na vylepšenie Informačného systému Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky (IS ÚIAM) FCHPT STU. Je v nej vytvorený nový modul, ktorý užívateľovi umožní prenášať udalosti z IS ÚIAM do Google kalendárov prostredníctvom Google API. Vytvorený modul je doplnený o vhodné funkcionality pre vytvorenie, editáciu a zjednodušený export udalostí do kalendárov rôznych webových prehliadačov a operačných systémov. Štruktúru webovej aplikácie vytvára trojvrstvová architektúra. Aplikácia je vytvorená v štandardných jazykoch HTML, JavaScript a PHP, s využitím databázy SQL (MySQL) na ukladanie údajov.
Key words:MySQL, modul, Google API, PHP, Google kalendár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited