Apr 5, 2020   7:05 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dynamic Creation of Images in the SVG Format
Written by (author): Ing. Pavel Bodnár
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG
Summary:Cieľom bakalárskeho projektu je oboznámenie sa s jazykom SVG určeným na opísanie dvojrozmernej vektorovej grafiky a jeho praktickou aplikáciou do webovej stránke. Teoretická časť sa zaoberá štruktúrou jazyka SVG a jeho základnými funkciami. Obsah praktickej časti spočíva vo vytvorení základných vektorových tvarov, ktoré sa použijú na zobrazenie pečiatok. Tieto vektorové tvary sa vo forme SVG kódu prepoja s PHP formulárom. Po vytvorení sa modul zakomponuje do webovej stránky firmy zaoberajúcej sa výrobou pečiatok.
Key words:SVG, PHP, formulár


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited