25. 5. 2020  19:41 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 

     
Výučba
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória
Abstrakt:
Práca sa zaoberá vytvorením on-line virtuálneho laboratória v prostredí MATLAB Builder JA (MBJA). Virtuálne laboratórium obsahuje riadenie výmenníkov tepla a zásobníkov kvapaliny. Teoretická časť opisuje možnosti uverejňovania napísaných m-funkcií na internete a použité metódy. Praktická časť sa zaoberá inštaláciou a konfiguráciou potrebných komponentov ako Java Development Kit (JDK), Java Runtime Environment (JRE), MATLAB a MATLAB Compiler Runtime (MCR), webového servera Apache Tomcat, kompiláciou vytvorených funkcií a ich umiestnením na internetový portál.
Kľúčové slová:
Java aplikácie, Virtuálne laboratórium, MATLAB Builder

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Prílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene