Feb 18, 2020   11:05 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creation Web Pages
Written by (author): Bc. Stanislav Kušev
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba webových stránok
Summary:Cieľom tejto práce je vytvoriť statickú webovú stránku pre Mestský dychový orchester CHEMLON Humenné. Jedná sa o webovú stránku, ktorá je vytvorená pomocou značkovacieho jazyka XHTML a s použitím kaskádových štýlov. Proces vytvorenia tejto webovej stránky pozostáva z niekoľkých krokov: návrh dizajnu, na základe ktorého boli vytvorené kaskádové štýly CSS, vytvorenie zdrojových kódov pomocou jazyka XHTML a nakoniec v overení splnenia štandardov definovaných pre XHTML stránky. Táto webová stránka prináša základné informácie o dychovom orchestri, od jeho vzniku až po súčasnosť a kontakty na ľudí, ktorí dohliadajú na fungovanie orchestra. Návštevníci stránky majú možnosť prezrieť si fotogalériu z koncertov z minulosti a súčasnosti a taktiež si môžu prezrieť hudobné videosúbory
Key words:XHTML, CSS, Mestský dychový orchester CHEMLON Humenné


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited