21. 10. 2020  1:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identifikačné číslo: 101
Univerzitný e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Prac. technickej obsluhy a údržby VS - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

     
Výučba
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
Autor: Ing. Nikola Míková
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením internetovej verzie úvodnej časti toolbox-u PIDDESIGN. PIDDESIGN je softvér na jednoduchú identifikáciu z prechodovej charakteristiky procesu a následné navrhnutie PID regulátora. Programom je možné identifikovať proces, ktorého prechodová charakteristika má aperiodický alebo tlmene kmitavý priebeh. Identifikovaný systém má užívateľ možnosť doladiť pomocou posúvačov. Internetová verzia pozostáva zo vstupných HTML stránok, na ktorých sa nachádzajú formuláre vstupných údajov a výstupných stránok, na ktorých sú zobrazené grafy a výsledky identifikácie. Ďalej pozostáva z m-súborov, ktoré spracovávajú dáta.
Kľúčové slová:
MATLAB, PIDDESIGN, identifikácia, CSS, Strejcova metóda, HTML

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene