Sep 25, 2020   3:34 p.m. Vladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 

Contacts          Publications     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Internet version of the toolbox PIDDESIGN
Written by (author):
Department:
Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením internetovej verzie úvodnej časti toolbox-u PIDDESIGN. PIDDESIGN je softvér na jednoduchú identifikáciu z prechodovej charakteristiky procesu a následné navrhnutie PID regulátora. Programom je možné identifikovať proces, ktorého prechodová charakteristika má aperiodický alebo tlmene kmitavý priebeh. Identifikovaný systém má užívateľ možnosť doladiť pomocou posúvačov. Internetová verzia pozostáva zo vstupných HTML stránok, na ktorých sa nachádzajú formuláre vstupných údajov a výstupných stránok, na ktorých sú zobrazené grafy a výsledky identifikácie. Ďalej pozostáva z m-súborov, ktoré spracovávajú dáta.
Key words:
MATLAB, PIDDESIGN, identifikácia, CSS, Strejcova metóda, HTML

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited