25. 2. 2020  23:07 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
Autor: Ing. Andrej Britvík
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
Abstrakt:Dennodenne sa stretávame s veľkým množstvom dát. Veľmi často medzi dátami existujú väzby, ktoré ich určitým spôsobom spájajú. Najideálnejší spôsob ako zobrazovať takéto dáta je pomocou grafov. Dáta zobrazené v grafe sú pre človeka ľahšie čitateľné a vie si lepšie predstaviť ich prepojenie. Vo vizualizácii grafov sa však často naráža na problém priveľkej vizuálnej zložitosti. Grafy obsahujúce stovky či tisíce uzlov a hrán spôsobujú nečitateľnosť celého grafu z dôvodu prekrývania jeho elementov. Pre človeka je takmer nemožné nájsť relevantnú informáciu. V diplomovej práci sa snažíme riešiť spomínané problémy. V úvode skúmame dostupné metódy rozmiestňovania a zhlukovania grafov, ktoré značne prispievajú k celkovej čitateľnosti grafu. Výsledkom práce je metóda zhlukovania, ktorá obaľuje uzly grafu priestorovými útvarmi, čím poskytuje prístup k uzlom a zároveň znižuje vizuálnu zložitosť, pretože graf vyzerá opticky jednoduchší. Vo vysokej miere sa zameriavame aj na interakciu s grafom, aby používateľ nemal problém nájsť požadovanú informáciu aj v rozsiahlom grafe.
Klíčová slova:zhlukovanie, priestorové útvary, vizualizácia, graf

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně