7. 4. 2020  22:54 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
Autor: Ing. Andrej Britvík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Graph clustering visualization using spatial figures
Abstrakt:Day after day we are interacting with various forms of data. Data are often in a relation to each other and the best way to visualize this relation is to use graphs. Data represented by graphs are easier to comprehend and it is much easier to find certain connections between two pieces of data. Although in graph visualization there is a known problem called visual clutter. A graph visualization containing more than a few hundred nodes and edges, results in incomprehensible representation. It is nearly impossible to find relevant data in such crowded graph. In diploma thesis we are trying to solve mentioned problems. At first we explore various methods of graph layouting and clustering which contribute to overall graph legibility. The result of thesis is a clustering method that wraps clusters of nodes in simple spatial figures. This method reduces visual clutter while maintaining ability to access all clustered nodes. We also focus on improving a graph interaction, so user can find relevant data in extensive graph more easily.
Kľúčové slová:graph, clustering, visualization, spatial figures

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene