Jan 29, 2020   5:46 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Data visualisation in Augmented Reality
Written by (author): Ing. Viktor Košťan
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite
Summary:Práca prezentuje prototyp vizualizácie grafu v projekčnej priestorovej obohatenej realite založený na projektívnom textúrovaní použitom na virtuálnu scénu reprezentujúcu reálny povrch projekcie. Uvádza výsledky testov projekcie na zväčša lineárne povrchy. Taktiež opisuje výsledky testovania zmeny perspektívy umiestneného grafu v scéne vzhľadom na polohu pozorovateľa. Okrem prezentovaného prototypu uvádza niekoľko prác, ktoré sa venujú vizualizácii dát v obohatenej realite, pričom sa zameriava hlavne riešenia, ktoré používajú projekčnú obohatenú realitu.
Key words:vizualizácia dát, projektívne mapovanie, obohatená realita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited