Jan 19, 2020   8:19 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Software visualization as three-dimensional city
Written by (author): Ing. Štefan Horváth
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizualizácia softvéru ako mesta v trojdimenzionálnom priestore
Summary:Cieľom tejto práce je vytvorenie vizualizácie softvéru ako metaforu 3D mesta. Riešenie bude realizované nájdením vhodného mapovania softvérových artefaktov na budovy, ktoré vo výslednej vizualizácii budú zobrazené a zahrnuté v infraštruktúre mesta. Na tento účel bude navrhnutý mechanizmus na logické rozmiestnenie budov. Mesto bude zobrazené ako lietajúce mesto budúcnosti situované v oblakoch. Práca bude zameraná na grafickú časť. V úvode práce oboznamujeme čitateľa z cieľom práce a uvádzame ho do problematiky vizualizácie softvéru. Ďalšiu časť tvorí analýza, v ktorej na začiatku oboznamujeme o potrebe použitia vizualizácie pre softvér, ďalej sa venujeme prehľadu existujúcich vizualizačných techník. Následne je popísaný návrh vizuálneho mapovania a vizualizácie a postup realizácie implementačného riešenia. Na konci sú uvedené dosiahnuté výsledky a zhodnotenie použitia navrhnutého riešenia pre vizualizáciu softvéru a predkladá návrh na podrobnejšiu evaluáciu.
Key words:softvér, 3D mesto, vizualizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited