28. 2. 2020  0:42 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore zachytená v revíziach
Autor: Ing. Michael Garaj
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore zachytená v revíziach
Abstrakt:Softvér obsahuje veľa artefaktov. Medzi softvérovými artefaktmi existujú vzťahy, ktoré sa môžu meniť a často sa strácajú pri ukladaní do rôznych súborových formátov. Tieto softvérové artefakty možno reprezentovať pomocou grafových štruktúr. Pre potreby lepšieho porozumenia softvéru a jeho vývoja sa ako riešenie naskytá vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore, ktorá je zachytená v revíziách. Vizualizáciou zmien v softvéri vieme lepšie pochopiť procesy, ktoré počas vývoja prebiehali, a tým sa nám naskytá nový pohľad na softvér. V diplomovej práci ponúkame funkčný protopyp aplikácie, ktorá vizualizuje artefakty uložené v Git repozitároch. Práca je zameraná na vizualizáciu evolúcie Git repozitárov v trojrozmernom priestore, kde poskytuje pohľad na úroveň štruktúry súborov, pričom pre repozitáre s Lua zdrojovým kódom dokážeme vizualizovať evolúciu až na úroveň grafu volaní. Výsledky prototypu a opis riešenia sú opísané v tomto dokumente.
Klíčová slova:vizualizácia informácií, evolúcia softvéru, revízie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně