28. 3. 2020  16:34 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Autor: Ing. Michal Kučera
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme segmentáciou objektov vo videu s cieľom využiť pri nej superpixely a ich typické vlastnosti ako ich nízky počet alebo zachovávanie hrán objektov. Jeden z prístupov, ktorý sme sa v tejto práci rozhodli overiť, je využitie kontúr superpixelov na zvýrazňovanie hrán objektov. Tie posúvame na základe pohybu príslušných superpixelov v niekoľkých posledných snímkach. Úspešné identifikovanie hrán objektov by umožnilo správne pospájanie superpixelov, ktoré by automaticky vyústilo do finálnej segmentácie. Okrem toho sme zistený pohyb superpixelov v kombinácii s ich farbou využili pri segmentovaní zhlukovaním. Táto práca sa vo svojom úvode venuje analýze problémovej oblasti s dôrazom na segmentáciu, superpixely a sledovanie ich pohybu. V ďalšej časti sa zaoberá už existujúcimi riešeniami, ktoré superpixely pri segmentácii vo videu využívajú. V závere sa venuje nami navrhnutému riešeniu a jeho vyhodnoteniu.
Klíčová slova:segmentácia, superpixely, video

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně