Mar 28, 2020   7:51 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of superpixel segmentation for detection of moving objects in a video
Written by (author): Ing. Michal Kučera
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Summary:V tejto práci sa zaoberáme segmentáciou objektov vo videu s cieľom využiť pri nej superpixely a ich typické vlastnosti ako ich nízky počet alebo zachovávanie hrán objektov. Jeden z prístupov, ktorý sme sa v tejto práci rozhodli overiť, je využitie kontúr superpixelov na zvýrazňovanie hrán objektov. Tie posúvame na základe pohybu príslušných superpixelov v niekoľkých posledných snímkach. Úspešné identifikovanie hrán objektov by umožnilo správne pospájanie superpixelov, ktoré by automaticky vyústilo do finálnej segmentácie. Okrem toho sme zistený pohyb superpixelov v kombinácii s ich farbou využili pri segmentovaní zhlukovaním. Táto práca sa vo svojom úvode venuje analýze problémovej oblasti s dôrazom na segmentáciu, superpixely a sledovanie ich pohybu. V ďalšej časti sa zaoberá už existujúcimi riešeniami, ktoré superpixely pri segmentácii vo videu využívajú. V závere sa venuje nami navrhnutému riešeniu a jeho vyhodnoteniu.
Key words:segmentácia, superpixely, video

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited