16. 2. 2020  22:20 Ida, Liana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Autor: Ing. Michal Kučera
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie superpixelovej segmentácie pri detekcii pohybujúcich sa objektov vo videu
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme segmentáciou objektov vo videu s cieľom využiť pri nej superpixely a ich typické vlastnosti ako ich nízky počet alebo zachovávanie hrán objektov. Jeden z prístupov, ktorý sme sa v tejto práci rozhodli overiť, je využitie kontúr superpixelov na zvýrazňovanie hrán objektov. Tie posúvame na základe pohybu príslušných superpixelov v niekoľkých posledných snímkach. Úspešné identifikovanie hrán objektov by umožnilo správne pospájanie superpixelov, ktoré by automaticky vyústilo do finálnej segmentácie. Okrem toho sme zistený pohyb superpixelov v kombinácii s ich farbou využili pri segmentovaní zhlukovaním. Táto práca sa vo svojom úvode venuje analýze problémovej oblasti s dôrazom na segmentáciu, superpixely a sledovanie ich pohybu. V ďalšej časti sa zaoberá už existujúcimi riešeniami, ktoré superpixely pri segmentácii vo videu využívajú. V závere sa venuje nami navrhnutému riešeniu a jeho vyhodnoteniu.
Kľúčové slová:segmentácia, superpixely, video

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene