Jan 26, 2020   7:11 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive Graph Visualization
Written by (author): Bc. Martin Redžepovič
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Polatsek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívne zobrazovanie grafov
Summary:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou grafov. Analyzuje základné silovo-riadené algoritmy, ktoré umožňujú vykresľovať malé grafy, a možné úpravy týchto algoritmov. Zobrazený graf by mal byť čo najviac esteticky príťažlivý, ľahko zapamätateľný a zároveň prehľadný. Ďalej popisuje algoritmy, ktoré využívajú hierarchické prístupy, ktoré nám umožňujú zobrazovať aj veľké grafy v reálnom čase. Vysvetľuje aj alternatívu k hierarchickým prístupom spočívajúcu vo využití obrovskej výpočtovej sily, ktorú poskytujú dnešné grafické procesory. Hlavným cieľom práce je poskytnúť vlastné riešenie problému vizualizácie grafov. Navrhnuté riešenie kladie dôraz na správne a prehľadné rozloženie grafu. Jednou z možnosti ako to docieliť je aplikácia geometrických obmedzení na uzly. Zároveň je riešenie navrhnuté tak, aby bolo v budúcnosti možné algoritmus rozširovať. Výsledný algoritmus bol testovaný na sérii rôzne veľkých grafov spolu s geometrickými obmedzovačmi a magnetmi.
Key words:silovo-riadené algoritmy, Fruchterman-Reingoldov algoritmus, vizualizácia grafov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited