28. 3. 2020  19:58 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vizualizácia neurónových sietí
Autor: Bc. Jakub Bista
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Hudec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vizualizácia neurónových sietí
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou neurónových sietí, ktoré sú dôležitým nástrojom v oblasti hlbokého učenia. Neurónové siete sú komplexné výpočtové modely pozostávajúce z veľkého množstva jednotlivých vrstiev a neurónov. Práve kvôli ich zložitosti a veľkosti je veľmi náročné takéto modely správne navrhnúť, alebo určiť, kde sa v procese tréningu vyskytla chyba. V tejto práci sa snažíme vytvoriť nástroj, ktorý by ľuďom pracujúcim s neurónovými sieťami pomohol pri vytváraní nových modelov a zjednodušil by proces hľadania chýb. Nami navrhnuté riešenie pracuje s neurónovými sieťami, ktoré slúžia na rozpoznávanie obrazu. Naše riešenie sa zaoberá vizualizáciou prechodu vstupného obrazu jednotlivými vrstvami neurónovej siete a vizualizáciou aktivácií na jednotlivých vrstvách neurónovej siete. Okrem toho naše riešenie poskytuje jednoduchý pohľad na architektúru danej neurónovej siete. Používateľovi je umožnené vizualizovať vlastný model neurónovej siete a interagovať s jednotlivými vizualizáciami. Nami navrhnuté a implementované riešenie je samostatný nástroj, ktorý nie je prepojený na iné existujúce nástroje alebo systémy.
Kľúčové slová:Neurónové siete, Hlboké učenie, Vizualizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene