Apr 6, 2020   5:24 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Collaborative visualization of data in virtual and augmented reality
Written by (author): Ing. Roland Lang
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite
Summary:V dnešnej modernej dobe generujeme a zaznamenávame obrovské množstvá dát. Aby bolo možné vydolovať nejaké užitočné informácie, je potrebné ich ďalej analyzovať. Jedným z prístupov ako je možné dané dáta analyzovať je vizualizovať ich pomocou rôznych techník. Každá z týchto techník sa hodí na vizualizáciu iného typu dát a preto je nutné si správne zvoliť vizualizačnú metódu. Takúto vizuálnu analýzu môžeme vylepšiť tak, že umožníme analyzovať rovnakú vizualizáciu viacerým ľudom naraz. Takáto vizualizácia sa nazýva kolaboratívna vizualizácia. Dôležitou súčasťou takejto vizualizácie je možnosť komunikovať medzi sebou. Hlavnú úlohu zohráva verbálna komunikácia, no nemenej dôležitou súčasťou je neverbálna komunikácia a teda mať možnosť vidieť to čo robia ostatní účastníci vizualizácie, kam sa pozerajú, na čo ukazujú a ďalšie neverbálne prejavy, pomocou ktorých je možné lepšie pochopiť kontext toho, o čom daný účastník vizualizácie hovorí. Cieľom tejto práce je vytvoriť takú kolaboratívnu vizualizáciu, aby sprostredkovávala ako verbálnu tak aj neverbálnu komunikáciu a poskytla tak čo najlepšie podmienky na analýzu vizualizácie.
Key words:kolaboratívna prostredie, virtuálna realita, vizualizácia dát, obohatená relita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited