Apr 7, 2020   10:49 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic documentation and metrics generation from source code
Written by (author): Ing. Peter Borga
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Táto práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá automatickým generovaním dokumentácie. Tvorba dokumentácie zo zdrojových kódov sa v súčasnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou projektov. Využíva sa pri údržbe a možnosti rozšírenia softvérového produktu, ale aj pre lepšie pochopenie zdrojového kódu. V dnešnej dobe už nie je potrebné dokumentáciu písať ručne, ale na jej tvorbu sa využívajú automatické generátory. Druhá časť sa zaoberá metrikami a ich využitím v praxi. V minulosti sa softvérové metriky využívali na ohodnotenie individuálnych schopností. Dnes sa však už využívajú na ohodnotenie kvality kódu a pomáhajú odhaľovať slabé miesta v kóde.
Key words:Lua, Metriky, Dokumentácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited