28. 2. 2020  15:45 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
Autor: Ing. Peter Borga
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
Abstrakt:Táto práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá automatickým generovaním dokumentácie. Tvorba dokumentácie zo zdrojových kódov sa v súčasnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou projektov. Využíva sa pri údržbe a možnosti rozšírenia softvérového produktu, ale aj pre lepšie pochopenie zdrojového kódu. V dnešnej dobe už nie je potrebné dokumentáciu písať ručne, ale na jej tvorbu sa využívajú automatické generátory. Druhá časť sa zaoberá metrikami a ich využitím v praxi. V minulosti sa softvérové metriky využívali na ohodnotenie individuálnych schopností. Dnes sa však už využívajú na ohodnotenie kvality kódu a pomáhajú odhaľovať slabé miesta v kóde.
Kľúčové slová:Lua, Metriky, Dokumentácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene