28. 1. 2020  5:59 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Knižnica na zobrazovanie grafov v 3D priestore
Autor: Ing. Peter Kajan
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Hirjak
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Knižnica na zobrazovanie grafov v 3D priestore
Abstrakt:Prezentovaná práca sa zaoberá vizualizáciou rozsiahlych grafov. V práci sú analyzované vybrané dynamické algoritmy rozmiestˇnovania. Spomenuté sú aj algoritmy urýchl'ované pomocou grafickej karty, priˇcom vybraný je podrobnejšie analyzovaný. ˇ Dalej sa práca zaoberá optimalizáciou 3D vizualizácie pomocou grafu scény. Ciel'om práce bolo navrhnút' a implementovat' systém zobrazujúci rozsiahle grafy v 3D priestore, priˇcom na jeho rozmiestnenie sa využije jeden z analyzovaných algoritmov a na vizualizáciu sa využije vybraný graf scény. Systém bol testovaný na sade grafov so známym aj neznámym tvarom. Dosahuje vel'mi dobré zobrazenia v uspokojivom ˇcase pre grafy do 5000 vrcholov. Dosiahnuté výsledky sú prezentované v závere tejto práce.
Klíčová slova:vizualizácia grafov, rozmiestňovacie algoritmy, graf scény

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně