7. 4. 2020  13:43 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Autor: Ing. Miroslav Mikuláš
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Hirjak
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
Abstrakt:Tento projekt opisuje problematiku grafických používateľských rozhraní, so zameraním sa na trojrozmerné rozhrania. Prvou časťou tejto práce ja analýza, ktorá obsahuje stručný popis histórie používateľských rozhraní. Ďalej popisuje virtuálnu realitu a niektoré najbežnejšie vstupné a výstupné zariadenia pre prácu s virtuálnou realitou. Súčasťou analýzy je aj opis metód a techník pre trojtozmernú interakciu človeka s počítačom, pričom sú podrobnejšie popísané niektoré techniky, ako Virtual Tricorder, Voodoo Dolls, Go-Go technika, World in miniature, Ray Casting, či Homer technika. Ďalej v tejto práci analyzujem a stručne opisujem aplikácie, ktoré používajú trojrozmerné používateľské rozhranie, konkrétne OSGim, či Tactile3D. V závere analýzy opisujem dostupné technológie na vytváranie takýchto trojrozmerných grafických používateľských rozhraní. V kapitole Opis riešenia sa venujem vytváranej aplikácií, konkrétne opisujem špecifikáciu, návrh a implementáciu tejto aplikácie. V kapitole Overenie riešenia je obrázkami zachytená hlavná funkcionalita aplikácie. K práci sú pripojené aj prílohy, konkrétne technická dokumentácia, používateľská príručka a obsah cd-média.
Klíčová slova:3D prostredie, interakcia, grafické používateľské rozhranie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně