Mar 28, 2020   2:46 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Visual data mining from artifacts representing the software
Written by (author): Ing. Pavol Nemec
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizuálne dolovanie v grafových štruktúrach reprezentujúcich softvér
Summary:V dnešnej dobe rozsiahlych softvérových systémov sa softvér skladá z rozličných častí. Tieto časti nazývame softvérové artefakty. Do softvérových artefaktov môžeme zaradiť zdrojové súbory, dokumentácie, diagramy, atď. A práve táto práca je zameraná na dolovanie údajov a informácií z týchto softvérových artefaktov. Vytvoríme grafovú štruktúru, ktorá bude reprezentovať vzťahy medzi získanými dátami. Ďalším krokom je vytvorenie databázovej reprezentácie grafových štruktúr a ich vizualizácia. A práve grafové štruktúry sa dajú ľahko vizualizovať. Takáto vizualizácia uľahčuje pochopenie dát, ich vzájomných vzťahov v softvérových artefaktoch. Táto práca obsahuje analýzu, v ktorej sú popísané grafy, databázový systém a vizualizačný nástroj, opis riešenia, v ktorom bude popísaná implementácia aplikácie a zhodnotenie, v ktorom budú popísané dosiahnuté výsledky.
Key words:dolovanie údajov a informácií, softvérové artefakty, databázová reprezentácia grafových štruktúr, grafové štruktúry

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited