Apr 6, 2020   5:21 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of graph drawing algorithms on GPU
Written by (author): Bc. Daniel Šiško
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Michal Kottman
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia algoritmov rozmiestňovania grafov pomocou GPU
Summary:Bakalárska práca sa za zaoberá silovými algoritmami na rozmiestňovanie grafov. Obsahuje analýzu troch takýchto algoritmov ACE, HCE a FM3, ako aj ich spôsobom implementácie na GPU pomocou OpenCL. V práci sa analyzujú dve programovacie metódy na GPU a to CUDA a OpenCL. Ďalej obsahuje vlastný návrh takéhoto algoritmu ako aj jeho implementácia a testovanie. Výsledkom práce je aplikácia ktorá za použiti silovo orientovaného algoritmu, ktorý je implementovaný pomocou OpenCL na GPU, rozmiestňuje grafy v priestore. Finálna aplikácia dokáže grafy veľkosti rádovo v desiatkách tisíc vrcholov a hrán usporiadať v rozumnom čase.
Key words:graf, openCL, vizualizácia, GPU, algoritmus, rozmiestnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited