Jan 18, 2020   0:57 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Source code revisions management at language constructions layer
Written by (author): Ing. Martin Čaučík
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment verzií zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií
Summary:Zdrojový kód softvérového projektu je často rozsiahly a vyhľadanie požadovanej časti danej revízie býva často zdĺhavé a zbytočne zamestnáva vývojára. Vhodnejší prístup by mohol ponúkať možnosť prezerať revízie len vybraných častí -- blokov kódu. Tieto bloky by mohli zachytávať štruktúru jazyka. Pohľad do predchádzajúcich revízií zdrojového kódu sa tak zmení z prehliadania revízií súborov na prehliadanie revízií tried, metód funkcií, podmienkových blokov a podobne. Cieľom tohto výskumného projektu je preskúmať možnosti verziovania zdrojového kódu na úrovni jazykových konštrukcií, navrhnúť a implementovať takéto riešenie. Riešenie má byť reprezentované pilotnou aplikáciou pre vybraný programovací jazyk.
Key words:manažment revízií, jazykové konštrukcie, repozitár

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited