Dec 9, 2019   10:40 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Presentation of Embedded Graph Data
Written by (author): Ing. Jakub Ukrop
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vizuálne sprístupňovanie informácií uložených v grafoch
Summary:Grafy sú často využívané na skúmanie štruktúry komplexných dát a existuje množstvo prístupov k ich vizualizácii. Väčšina existujúcich techník slúži len na zobrazovanie topológie grafu a nezaoberá sa prezentáciou informačného obsahu jednotlivých uzlov. Táto práca skúma možnosti sprístupňovania rôznych grafických informácií ako sú obrázky, texty alebo trojrozmerné objekty v uzloch zobrazovaného grafu. Cieľom práce je vytvoriť interaktívny 3D vizualizačný systém spájajúci prehliadanie štruktúry a obsahu grafu. Zameriavame sa na riešenie problémov so zobrazovaním a navigáciou špecifických pre tento prístup, najmä pomocou metód focus+context a modifikácií pružinového modelu.
Key words:prekrývanie uzlov, vizuálny obsah, vizualizácia grafov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited