28. 2. 2020  1:44 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia rozsiahlych grafov
Autor: Ing. Vladimír Polák
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia rozsiahlych grafov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problémom vizualizácie rozsiahlych grafov. Teoretická časť sa zameriava na problematiku grafov a spôsoby ich vizualizácie, pričom najviac pozornosti je venovanej silovo riadeným a multi-úrovňovým algoritmom. Ďalšia časť analýzy je venovaná možnostiam využitia paralelného programovania a grafických akcelerátorov (tzv. GPGPU programovanie) v rámci tejto problematiky. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus na vizualizáciu grafov v 3D priestore, ktorý bude využívať výpočtovú silu GPU a zároveň bude schopný efektívne reagovať na nečakané zmeny v štruktúre grafu vyvolané používateľom. Navrhnuté riešenie úspešne paralelizuje algoritmus rozmiestnenia grafu a vďaka výpočtovej sile GPU dosahuje niekoľkonásobne lepšie výsledky ako pôvodná implementácia tohto algoritmu.
Klíčová slova:vizualizácia grafov, silovo riadené algoritmy, akcelerácia pomocou GPU

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně