6. 4. 2020  15:16 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikační číslo: 10235
Univerzitní e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
Autor: Ing. Filip Grznár
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vizualizácia dynamiky programu napísaného v jazyku C#
Abstrakt:V rámci tejto diplomovej práce predkladáme návrh animovanej vizualizácie dynamiky objektovo - orientovaného programu v 3D priestore. Navrhovaná vizualizácia zobrazuje nielen aktuálny stav programu, ale aj časový kontext aktuálneho stavu. Okrem iného vizualizuje postupnosť vytvárania objektov a paralelné spracovanie programu. V práci tiež navrhujeme architektúru vizualizačného systému, súčasťou ktorého je komponent monitorujúci vizualizovaný program. Architektúra umožňuje získané dáta vizualizovať v reálnom čase (používateľ môže riadiť tok sledovaného programu). Navrhli sme algoritmy pre výpočet rozmiestnenia objektov a vlákien v scéne. Vrcholom práce je implementácia navrhnutého systému -- programový systém SoftDynamik.
Klíčová slova:Vizualizácia softvéru, Dynamika programu, Monitorovanie programu, Počítačová grafika, 3D priestor, SoftDynamik, UML, sekvenčný diagram, PostSharp, OpenGL, .NET Remoting, C#

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně