Aug 14, 2020   6:57 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

     Graduate
     
          
     
Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Interactive presentation of software metrics
Written by (author):
Ing. Ivan Šimko
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interaktívne prezentovanie softvérových metrík
Summary:
Táto práca sa zaoberá témou softvérových metrík a vizuálnej prezentácie ich výstupov. Dokument rozoberá oblasť softvérových metrík z pohľadu ich využitia, delenia, výpočtu a súčasného stavu v softvérovom priemysle. Ďalšia čast práce sa bližšie venuje téme vizualizácie rôznych typov dát a možnosťami následnej dynamickej interakcie s používateľom. Analyzovaná je súčasná podpora vizualizácie softvérových metrík v podporných nástrojoch pre vývoj pričom boli identifikované kľúčové nedostatky v tejto oblasti. Následne sú vybrané a opísané niektoré existujúce nástroje na vizualizáciu alebo analýzu softvérových systémov. Práca ďalej opisuje vytvorený prototyp aplikácie, ktorý sa snaží adresovať niektoré analyzované problémy v tejto oblasti lepším interaktívnym prezentovaním softvérových metrík a ich priamym zahrnutím do inovatívneho IDE nástroja na písanie a prezeranie zdrojového kódu.
Key words:
softverove metriky, vizualizacia metrik, interaktivne IDE, analyza suborov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited