7. 4. 2020  13:56 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interaktívne prezentovanie softvérových metrík
Autor: Ing. Ivan Šimko
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interaktívne prezentovanie softvérových metrík
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá témou softvérových metrík a vizuálnej prezentácie ich výstupov. Dokument rozoberá oblasť softvérových metrík z pohľadu ich využitia, delenia, výpočtu a súčasného stavu v softvérovom priemysle. Ďalšia čast práce sa bližšie venuje téme vizualizácie rôznych typov dát a možnosťami následnej dynamickej interakcie s používateľom. Analyzovaná je súčasná podpora vizualizácie softvérových metrík v podporných nástrojoch pre vývoj pričom boli identifikované kľúčové nedostatky v tejto oblasti. Následne sú vybrané a opísané niektoré existujúce nástroje na vizualizáciu alebo analýzu softvérových systémov. Práca ďalej opisuje vytvorený prototyp aplikácie, ktorý sa snaží adresovať niektoré analyzované problémy v tejto oblasti lepším interaktívnym prezentovaním softvérových metrík a ich priamym zahrnutím do inovatívneho IDE nástroja na písanie a prezeranie zdrojového kódu.
Kľúčové slová:softverove metriky, vizualizacia metrik, interaktivne IDE, analyza suborov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene