Dec 9, 2019   7:38 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identification number: 10235
University e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Further information     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Generating documentation from source code
Written by (author): Ing. Róbert Karásek
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Summary:Práca sa zaoberá problematikou procesu pri tvorbe dokumentácie z Lua zdrojového kódu. V práci je celý proces rozdelený na niekoľko častí. Každá časť obsahuje základný opis, zaujímavosti a relevantné informácie s nimi spojené. Priblížená je aj problematika UML diagramov. UML sa pomaly považuje za štandard obsahu dokumentácie, a generovanie takýchto diagramov by mal obsahovať každý dobrý generátor dokumentácií. Výsledkom tejto práce je špecifikácia, návrh a implementácia modulu na generovanie UML diagramov, statická analýza kódu a menšie úpravy nástroja LuaDocer.
Key words:generovanie dokumentácie, dokumentácia, Lua

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited