22. 10. 2020  6:07 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výzkumný pracovník s VŠ vzděláním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončeno

     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh bytového domu z konštrukčného, statického a technologického hľadiska. Výsledkom je výkresová dokumentácia dvadsaťdvapodlažného bytového domu s plochou strechou, projekt organizácie výstavby, výkres zariadenia staveniska, časový plán výstavby hrubej stavby a technologický predpis dreveného fasádneho obkladu bytového domu. Mojim cieľom v časti konštrukcií bolo navrhnúť čo najpohodlnejšiu dispozíciu s ohľadom na budúcich užívateľov s využitím voľnej dispozícií skeletového systému v rámci jedného bytu. Vo výkrese zariadenia staveniska som sa snažil využiť pozemok staveniska čo najefektívnejšie pre praktickú funkčnosť počas realizácie stavby. Časový plán výstavby informuje o priebehu stavebných prác v čase. Pri jeho spracovaní som prihliadal na úsporu času a dodržanie technologických prestávok.
Klíčová slova:
fasádny, obklad, drevený

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně