Nov 12, 2019   7:00 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bytový dom
Written by (author): Ing. Martin Kováč
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Dôležitou úlohou pri vypracovaní záverečnej práce bytového domu, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie POV hrubej stavby . Pri riešení tohto projektu, bolo potrebné vyhotoviť technickú správu k POV, ďalej výkresovú časť, ktorá zahŕňala situáciu k POV a časový plán. V situácii je vyznačené rozvrhnutie stavebného objektu, vrátané všetkých skladovacích a predprípravných plôch, návrh stavebnej komunikácie, administratívnych a sociálnych zariadení, napojenie na inžinierske siete a navrhnutie a umiestnenie žeriavu. Žeriav s posuvným systémom bol navrhnutý tak, aby dokázal pokryť celý stavebný objekt a tým bola zabezpečená rýchla a jednoduchá výstavba objektu. Ďalšou časťou vyhotovenia POV bolo podrobné rozpracovanie časového planú stavebného objektu, vrátane zastrešenia. V ďalšom kroku vypracovania bakalárskej práce, bolo riešenie technologického predpisu, v ktorom je podrobne rozpracovaný a opísaný postup vyhotovenia plochej extenzívnej zelenej strechy s nenáročnou vegetáciou.
Key words:Bytový dom, Zelená strecha, Plochá strecha, Polyfunkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited