20. 10. 2020  23:07 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výzkumný pracovník s VŠ vzděláním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončeno

     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor: Ing. Miriama Martinčeková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu pre bytový dom. Práca sa skladá z troch častí. Prvá, technologická časť, obsahuje technickú správu k projektu organizácie výstavby. Jej súčasťou je aj samotný projekt s vyznačením navrhnutého bytového domu a stavebných objektov, dočasného zariadenia staveniska a hlavných stavebných mechanizmov. Osobitnú kapitolu tvorí návrh opatrení pre bezpečnosť počas výstavby, ochranu zdravia a tiež životného prostredia. Popis postupu stavebných prác má textovú aj grafickú časť, ktorou je časový plán výstavby. Okrem projektu organizácie výstavby je z technologického hľadiska riešený aj špecifický problém, konkrétne realizácia interiérovej dekoračnej omietky. Tomuto sa venuje technologický predpis, ktorý definuje presný technologický postup potrebný pre realizáciu, objemy materiálov, mechanizmy a náradia. Okrem technológie sa práca zaoberá aj konštrukčným a statickým riešením bytového domu. Tieto charakterizuje výkresová časť, nachádzajúca sa v prílohe.
Klíčová slova:
bytový dom, dekoračná omietka, technológia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně