Oct 26, 2020   8:50 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE) - terminated

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Moja záverečná bakalárska práca sa skladá z dvoch častí, prvou časťou je (POV) Projekt Organizácie Výstavby, druhou časťou je vypracovanie technologického predpisu --realizácia obkladov a dlažieb. Účelom práce je vytvorenie efektívneho stavebno-technologického postupu realizácie stavby pre projektovaný bytový dom a vypracovanie technologického predpisu k problematike realizácií obkladov a dlažieb. Projekt organizácie výstavby je zameraný na zrealizovanie hrubej stavby. Návrh realizácie obkladov a dlažieb sa nachádza v druhej časti bakalárskej práce. Vypracovaný projekt obsahuje technické správy a textovú časť zameranú na návrh zariadenia staveniska. Doplnením práce sú grafické prílohy, časový plán a situácia zariadenia staveniska. Kľúčové slová: bytový dom, organizácia výstavby, obklady a dlažby
Key words:
bytový, obklad, dlažby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited