Apr 6, 2020   2:47 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE) - terminated

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Bc. Dominika Novosádová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Richard Matúšek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia je navrhnúť bytový dom a pri jeho vhodných riešení ho následne zrealizovať. Návrh je zameraný z hľadiska statických riešení a konštrukcií pozemných stavieb. Do plánu realizácie spadá situácia projektu organizácie výstavby, časový plán výstavby, technická správa k POV a technologický predpis pod názvom realizácia kontaktného zatepľovacieho systému s povrchovou úpravou imitácie tehly. Statický návrh sa skladá z technickej správy, výkresovej a výpočtovej časti, na základe ktorej sme určili výstuž pre stropnú dosku. Z hľadiska konštrukcie pozemných stavieb hlavnou úlohou je vypracovať projekt na realizáciu bytového domu. Takisto z hľadiska konštrukcie je zahrnutá výkresová a textová časť, ktorá je vyhotovená vo forme technickej správy.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, realizácia kontaktného zatepľovacieho systému s povrchovou úpravou imitácie tehly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited