23. 1. 2020  8:36 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Lukács Balogh
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Moja bakalárska práca podľa určeného zadania má tri kapitoly. Prvú kapitolu predstavuje technológia stavieb, druhá kapitola zahŕňa konštrukcie pozemných stavieb a poslednú kapitolu tvorí statika. Prvú kapitolu tvorí technológia stavieb, zložená z technickej správy pre projekt organizácie výstavby. V technickej správe je zahrnutá charakteristika staveniska, koncepcia postupu výstavby a zariadenia staveniska. Výpočet potreby elektrickej energie a potreby vody počas výstavby. Výkresová časť sa skladá zo situácie projektovej organizácie výstavby, z ktorej je zrejmý jestvujúci stav, navrhovaný a dočasný stav výstavby. Ďalšiu časť tvorí časový harmonogram výstavby po realizáciu hrubej stavby bytového domu s výpočtom výkazu výmer. Poslednou časťou je technologický predpis o realizácií extenzívnej vegetačnej strechy. V druhej kapitole sú konštrukcie pozemných stavieb, v ktorých je zahrnutá technická správa bytového domu. Výkresovú časť tvoria realizačné výkresy bytového domu. Vo výkresovej časti je pripojená situácia, pôdorysy, priečny rez, pohľad a výkres detailov. Poslednú časť tvorí technická správa statiky so statickým výpočtom a návrhom výstuže do jednoramenného schodiska realizovaného v bytovom dome. Výkresovú časť tvoria výkresy tvaru a výkres výstuže so správnou realizáciou vystužovania schodiskovej dosky D 2.11.
Kľúčové slová:Vegetačná strecha, e, Bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene