Jan 27, 2020   3:59 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automated pressure measurement system around the aerodynamic elements of the vehicle
Written by (author): Bc. Marek Habara
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Markus Melicher
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla
Summary:Cieľom práce je navrhnúť automatizovaný merací systém schopný spracovať pôsobenie prúdu vzduchu vytvárajúceho statický tlak na plochu jedného z profilov zadného krídla pretekárskeho vozidla zúčastňujúceho sa medzinárodných pretekov Formula Student. Správnemu pochopeniu zadanej práce však predchádza oboznámenie sa s problematikou aerodynamiky v motoršporte, na ktorej základoch je následne postavená simulácia aerodynamického prvku vozidla a teda zistenie prvých použiteľných dát k verifikácií navrhnutého riešenia. Overenie dát zo softvéru je prevedené vykonaním meraní na pretekárskom vozidle jazdiacom na uzavretom okruhu, do ktorého bola inštalovaná mikrokontrolérová vývojová doska Arduino Uno so schopnosťou ukladania dát, prepojenia so smartfónom, merania tlakov a rýchlosti nie len športového monopostu ale aj toku alebo rýchlosti prúdenia vzduchu, ktorý športový monopost počas pretekov na okruhu obteká. Výsledné porovnanie určených fyzikálnych veličín prebieha za pomoci využitia tabuľkového procesora.
Key words:Formula Student, meranie tlaku, CFD simulácia, Arduino, aerodynamika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited