7. 4. 2020  22:22 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
Autor: Ing. Vladimír Kliman
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
Abstrakt:Daná diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia investícií. Investície z hľadiska fungovania a obnovy sú pre podnik veľmi dôležité. Na začiatku môžu predstavovať jednorazové vysoké náklady, ale z hľadiska času prinesú nielen vrátené vložené finančné prostriedky, ale aj pridanú hodnotu pre samotný podnik, preto sa daná diplomová práca zaoberá aj oblasťou výrobných nákladov, cash flow. Cieľom práce bolo porovnať efektívne využitie existujúcich investičných projektov v priemyselnom podniku. Pomocou klasických metód hodnotenia sme vykonali porovnanie efektívnosti existujúcich investícií. Pri novo navrhnutých projektov sme vyčíslili ich návratnosť a následne sme navrhli opatrenia, ktoré majú zlepšiť vyhodnocovanie investícií do budúcnosti. Tieto naše konkrétne výstupy budú použité v skúmanom podniku, ale zároveň sa dajú aplikovať aj na ostatné priemyselné odvetvia.
Klíčová slova:investície, výrobné náklady, priemyselný podnik

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně