May 25, 2020   8:37 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 

     Lesson
     
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluating the effectiveness of investment projects in an industrial enterprise
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
Summary:
Daná diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia investícií. Investície z hľadiska fungovania a obnovy sú pre podnik veľmi dôležité. Na začiatku môžu predstavovať jednorazové vysoké náklady, ale z hľadiska času prinesú nielen vrátené vložené finančné prostriedky, ale aj pridanú hodnotu pre samotný podnik, preto sa daná diplomová práca zaoberá aj oblasťou výrobných nákladov, cash flow. Cieľom práce bolo porovnať efektívne využitie existujúcich investičných projektov v priemyselnom podniku. Pomocou klasických metód hodnotenia sme vykonali porovnanie efektívnosti existujúcich investícií. Pri novo navrhnutých projektov sme vyčíslili ich návratnosť a následne sme navrhli opatrenia, ktoré majú zlepšiť vyhodnocovanie investícií do budúcnosti. Tieto naše konkrétne výstupy budú použité v skúmanom podniku, ale zároveň sa dajú aplikovať aj na ostatné priemyselné odvetvia.
Key words:
investície, výrobné náklady, priemyselný podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited