6. 4. 2020  3:53 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
Autor: Ing. Vladimír Kliman
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vyhodnocovanie efektívnosti investičných projektov v priemyselnom podniku
Abstrakt:Daná diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia investícií. Investície z hľadiska fungovania a obnovy sú pre podnik veľmi dôležité. Na začiatku môžu predstavovať jednorazové vysoké náklady, ale z hľadiska času prinesú nielen vrátené vložené finančné prostriedky, ale aj pridanú hodnotu pre samotný podnik, preto sa daná diplomová práca zaoberá aj oblasťou výrobných nákladov, cash flow. Cieľom práce bolo porovnať efektívne využitie existujúcich investičných projektov v priemyselnom podniku. Pomocou klasických metód hodnotenia sme vykonali porovnanie efektívnosti existujúcich investícií. Pri novo navrhnutých projektov sme vyčíslili ich návratnosť a následne sme navrhli opatrenia, ktoré majú zlepšiť vyhodnocovanie investícií do budúcnosti. Tieto naše konkrétne výstupy budú použité v skúmanom podniku, ale zároveň sa dajú aplikovať aj na ostatné priemyselné odvetvia.
Kľúčové slová:investície, výrobné náklady, priemyselný podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene