28. 3. 2020  19:44 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Efektívne investovanie finančných prostriedkov
Autor: Bc. Soňa Čaklošová
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Glatz, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Efektívne investovanie finančných prostriedkov
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sme sa zaoberali investíciami fyzických osôb. Cieľom bakalárskej práce bolo vyhodnotiť optimálnu možnosť investovania vzhľadom na finančné možnosti domácností s prihliadnutím na vzťah k riziku. Bakalárska práca je rozdelená na dve hlavné časti a to teoretickú a praktickú časť. V úvode teoretickej časti sme popísali trh a zadefinovali základné pojmy spojené s finančným trhom a s investíciami, potrebné k pochopeniu problematiky a vypracovaniu bakalárskej práce. V teoretickej časti sme vybrali možnosti investovania a rozdelili ich do niekoľkých skupín podľa charakteru investície.Ako je všeobecne známe, zamerali sme sa na teoretický základ investičného portfólia, kde patria termínované vklady, akcie, dlhopisy. Praktická časť pozostáva z dotazníka určeného na prieskum finančnej gramotnosti. Tento dotazník nám pomohol získať prehľad o ochote fyzických osôb investovať v oblasti bankovéhosektoru. Skúmané domácnosti sme rozdelili do troch skupín, v ktorých sme vyhodnotili jednotlivé možnosti investovania. Z východiskových podmienok a s ohľadom na najvýhodnejšie zhodnotenie pre danú domácnosť sme odporučili konkrétnu investíciu.
Kľúčové slová:investícia, voľné finančné prostriedky, zhodnotenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene