Jul 15, 2020   2:42 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The banking system
Written by (author):
Ing. Erika Poláková
Department:
Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Banková sústava SR
Summary:POLÁKOVÁ, Erika: Banková sústava SR. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: ÚM -- Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií. - Vedúci: Ing. Monika Zatrochová, PhD. Bratislava: STU, 2012, 57 s. Cieľom záverečnej práce s názvom Banková sústava Slovenskej republiky je charakterizovať, analyzovať bankový systém na Slovensku a následne porovnať bankové produkty a služby vybraných bánk. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sme teoreticky popísali bankovú sústavu SR. Súčasťou danej kapitoly je teoretický opis eurosystému, eurovalu, ECB a NBS. V druhej časti sme charakterizovali obchodné banky na Slovensku ako ich funkcie, členenie, kapitál a produkty. V tretej kapitole sme analyzovali komerčné banky a porovnávali bankové produkty najväčších štyroch bánk podľa výkazu ziskov a strát roku 2011. Ako hlavný produkt, ktorý sme porovnávali je študentský účet vybraných štyroch bánk. Zistenia slúžia pre cieľovú skupinu študentov, ktorým môžu napomôcť k rozhodnutiu o výbere najvhodnejšieho bankového produktu.
Key words:banka, banková sústava, produkt, služba, účet, komerčná banka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited