2. 6. 2020  8:30 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

     
Výuka
     
     Publikace     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Banková sústava SR
Autor:
Ing. Erika Poláková
Pracoviště:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Banková sústava SR
Abstrakt:
POLÁKOVÁ, Erika: Banková sústava SR. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: ÚM -- Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií. - Vedúci: Ing. Monika Zatrochová, PhD. Bratislava: STU, 2012, 57 s. Cieľom záverečnej práce s názvom Banková sústava Slovenskej republiky je charakterizovať, analyzovať bankový systém na Slovensku a následne porovnať bankové produkty a služby vybraných bánk. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sme teoreticky popísali bankovú sústavu SR. Súčasťou danej kapitoly je teoretický opis eurosystému, eurovalu, ECB a NBS. V druhej časti sme charakterizovali obchodné banky na Slovensku ako ich funkcie, členenie, kapitál a produkty. V tretej kapitole sme analyzovali komerčné banky a porovnávali bankové produkty najväčších štyroch bánk podľa výkazu ziskov a strát roku 2011. Ako hlavný produkt, ktorý sme porovnávali je študentský účet vybraných štyroch bánk. Zistenia slúžia pre cieľovú skupinu študentov, ktorým môžu napomôcť k rozhodnutiu o výbere najvhodnejšieho bankového produktu.
Klíčová slova:
banka, banková sústava, produkt, služba, účet, komerčná banka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně