15. 7. 2020  3:56 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Kontakty          Projekty     Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
Autor: Ing. Silvia Hirländerová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:
Ing. Roman Funtaľ
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
The Economical Effectiveness of the Production Process in a Chosen Enterprise
Abstrakt:The diploma work is a brief overview of the utility and function of production factors in the production process. It contains the characteristics of the individual systems related to the production of products, their patterns and classifications that are frequently used in manufacturing companies and that have a positive impact on their market value. The aim of this work was to increase the effectiveness and with the effectiveness calculate the utilization of the production equipment with the help of the production capacities. The issues concerning the usage of production equipment in a particular society are part of the practical part of this work and they are interpreted by using the graphical and tabular documentation. The individual findings of my own and available analysis are evaluated through observation of existing conditions. The resulting findings are the basis for the conclusions and recommendations for the further efficient exploitations of the enterprise manufacturing operations and the resulting opportunities.
Klíčová slova:production process, product, capacity, productivity

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně