15. 7. 2020  3:14 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Kontakty     Výuka
     
Projekty     
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Autor:
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Daniela Štefániková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Designing the investment activities in selected company
Abstrakt:My diploma thesis deals with an overview of the investment activities designing. Nowadays, more and more single-shot activities in the enterprises are accomplished by means of projects. Project, as a unique set of technological and organizational follow-up activities defined by its means and duration, is very often decisive article of strategic management. The thesis presents the basic theoretical overview of the designing characteristics as a set of operations, project management and a concrete outcome of this activity in practice. Projects have their basic characteristics, which differentiate them one from another. They consist of particular phases and they are in different environments in which they spend their life cycle from start to completion. The project develops itself at a time of its existence. The aim of my thesis was to develop a timetable of a construction project in the selected company. The timetable, also called Gantt chart, very simply and exactly illustrates a sequence of tasks in the construction project of this company from its beginning to the end. The resulting diagram is shown in the graphic form and it provides us the findings which are the starting point for optimizing the various phases of the project over time. Another conclusion is my assessment and comparison of the project's planned and actual final form. My thesis points to a specific application of project management in practice.
Klíčová slova:projecting, chart, project

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně