2. 6. 2020  7:08 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
Autor:
Ing. Michal Šimurda, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:
Ing. Daniela Štefániková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Designing the investment activities in selected company
Abstrakt:
My diploma thesis deals with an overview of the investment activities designing. Nowadays, more and more single-shot activities in the enterprises are accomplished by means of projects. Project, as a unique set of technological and organizational follow-up activities defined by its means and duration, is very often decisive article of strategic management. The thesis presents the basic theoretical overview of the designing characteristics as a set of operations, project management and a concrete outcome of this activity in practice. Projects have their basic characteristics, which differentiate them one from another. They consist of particular phases and they are in different environments in which they spend their life cycle from start to completion. The project develops itself at a time of its existence. The aim of my thesis was to develop a timetable of a construction project in the selected company. The timetable, also called Gantt chart, very simply and exactly illustrates a sequence of tasks in the construction project of this company from its beginning to the end. The resulting diagram is shown in the graphic form and it provides us the findings which are the starting point for optimizing the various phases of the project over time. Another conclusion is my assessment and comparison of the project's planned and actual final form. My thesis points to a specific application of project management in practice.
Kľúčové slová:
projecting, chart, project

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene