29. 3. 2020  11:42 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
Autor: Ing. Viktória Uhnavá
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zadefinovať podstatu malých a stredných podnikov v konkurenčnom boji. Aby sme lepšie pochopili konkurenciu na Slovensku, museli sme pochopiť podnikateľské prostredie, v ktorom sa aktuálne nachádzame a faktory ovplyvňujúce toto prostredie. Medzi tieto faktory patrí napríklad globalizácia, a jej vplyv na malé a stredné podniky. Prvá časť bakalárske práce je venovaná podniku a podnikateľskému prostrediu, konkurencieschopnosti a pôsobeniu konkurenčného prostredia na prosperitu podniku. Nie len vonkajšie podmienky sa podieľajú na konkurencieschopnosti, ale aj osobitná podstata podnikateľského subjektu. Ten ak chce získať konkurenčnú výhodu musí byť o krok pred konkurenciou. Musí hľadať nové možnosti riešenia problémov a vytvoriť si tak stratégiu podniku. Táto stratégia by mala viesť k inováciám a ich udržateľnosti do budúcna. Druhá časť bakalárskej práce je venovaná aplikácii dosiahnutých poznatkov v prvej časti, do začínajúceho reálneho podniku. Ide o jej zavádzanie, analyzovanie a hodnotenie prostredia, zohľadnenie všetkých faktorov vplývajúcich na konkurencieschopnosť. Ide o to, aby sme odhadli tento začínajúci podnik, či sa dokáže presadiť so svojím inovatívnym produktom na trhu, a či naozaj bude konkurencieschopný. Výsledky z uskutočnených prieskumov boli pozitívne, ukázali schopnosť podniku sa začleniť do fungujúceho podnikania a predurčili schopnosť využiť inováciu na získanie konkurenčnej výhody.
Kľúčové slová:inovácie, konkurenčná výhoda, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky, podnikateľské prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene